Menssana
Preus
Tarifa de preus
Matrícula* 18€ (única per família. Embarassades i nens, matrícula GRATUÏTA)
*només es paga una vegada, NO anualment
Preu mensual per totes les activitats (excepte agost)
1 día a la setmana
1:00h
36€/mes
2 dies a la setmana
1:00h
48€/mes
1 día a la setmana
1:15h
43€/mes
2 dies a la setmana
1:15h
56€/mes
1 día a la setmana
1:30h
47€/mes
2 dies a la setmana
1:30h
62€/mes
3 dies a la setmana
-
+10€/mes
 
Embaràs
1 dia a la setmana
1:00h
47€
Estudi Pilates
1 dia a la setmana
1h
53,75€/mes
2 dies a la setmana
1h
107,50€/mes
3 dies a la setmana
1h
161,25€/mes
1 sessió
1h
25€
4 sessions
1h
80€
8 sessions
1h
140€
Estudi Pilates + Pilates Mat
1 dia a la setmana de cada
1h
85€/mes
Entrenaments Personals
1 dia a la setmana
1h
163,50€/mes
2 dies a la setmana
1h
327€/mes
1 sessió
1h
50€
4 sessions
1h
190€
8 sessions
1h
360€
Salut mares i nadons
1 dia a la setmana
1:00h
55€